A la carrera més matinera, de tercera categoria, hi van participar Genovard (p.5), Nieto (p.7) i Guiscafrè (p.64). Els dos primers aconseguiren entrar amb el grup principal, mentre que Guiscafrè va perdre una mica de temps.

Per part de la carrera de primera i segona categoria, van prendre la sortida els corredors: Caldentey (p.55), Mestre (p.57), Bonnín (p.60), Danús (p.69), Franco (dnf), Ferragut (dnf), Ginard (dnf) i Riera (dnf).

Ambdues carreres es van veure molt marcades per la duresa de la prova, no només pel recorregut en si mateix, que ja era molt exigent, sinó que la velocitat implementada pels corredors des del primer moment feren una autèntica destrossa al pilot, fent que els corredors que aconseguiren arribar a meta ho fessin en grups molt reduiïts.

Destacam el debut damunt asfalt de Jaume Mestre, com a corredor artanenc.

Classificació 3ra

Classificació 1ra i 2na